Welke criteria worden geëvalueerd bij de aanvraag van een KMO groeisubsidie?

In deze post zullen we het er even kort over hebben over wat er bij komt kijken met de groeisubsidie KMO en welke stappen je moet volgen.

Criteria voor aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het volgende beoordeeld criteria worden geëvalueerd:

 • Visie op groei: de aanvrager moet aantonen dat het bedrijf een welomschreven visie heeft op welke groeikansen ze willen benutten in de toekomst.
 • Het bedrijf bevindt zich momenteel op een keerpunt: de de aanvrager dient aan te tonen dat het groeitraject dat hij wil definiëren en uitvoeren, een aanbod is. een substantiële en nieuwe richting voor het huidige management.
 • Het bedrijf heeft een onderbouwde aanpak: de aanvrager dient aan te tonen dat hij beschikt over een onderbouwde aanpak om de nieuwe groeistrategie te realiseren.
 • Het bedrijf heeft behoefte aan kennis: de aanvrager moeten aantonen dat het bedrijf niet over de kennis beschikt nodig om een passende groeistrategie uit te stippelen zonder aankoop van bepaalde strategische kennis, zoals en ook;
 • dat de gekozen dienstverlener en/of de toekomstige
  gerekruteerd strategisch profiel beschikt wel over dat ontbrekende
  kennis.

Enkele voorbeelden van groeitrajecten: een innovatieve ontwikkeling op de markt brengen, groeien door het verkennen van buitenlandse markten, transformeren om te groeien, implementeren van een nieuw businessmodel,…

Bedrag van de steun

Kleine of middelgrote bedrijven kunnen maximaal jaarlijkse subsidie van 50.000 euro via de kmo-groei subsidie. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro. euro per adviestraject met een externe serviceproducent en/of werving per jaar.

Het steunpercentage is gedefinieerd als 50% van het advies en/of of arbeidskosten.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet het projectbedrag zijn
ten minste 20.000 euro (excl. BTW).

De in aanmerking komende kosten zijn:

 • facturen voor diensten die bij een externe dienst zijn ingekocht aanbieder die advies geeft over het traject;
 • loonkosten voor de extra aanwerving van een persoon die geschikt is voor het realiseren van het traject en voor het verzekeren van kennis over het bedrijf voor de daaropvolgende posttrajectperiode.

De loonkosten worden gedefinieerd als het directe bruto jaarsalaris of loon van de aangeworven strategische medewerker. Vakantiegeld, eindejaarspremies, de wettelijk verplichte werkgeversbijdragen, maaltijdcheques voor werknemers en bijdragen aan de groepsverzekering, extralegaal pensioen en/of andere extralegale voordelen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

De nieuw aangeworven persoon moet een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben en moet ten minste 6 maanden in dienst zijn geweest om voor steun in aanmerking te komen. Het maximumbedrag van de steun (zijnde 50% van de loonkosten voor 1 jaar) wordt alleen toegekend wanneer de kennismanager ten minste 1 jaar in dienst blijft van de onderneming.

De externe dienstverlener heeft geen specifieke erkenning nodig. Wel zal worden onderzocht of de betreffende adviseur over de relevante competenties en ervaring (=CV/track record) beschikt om de opdracht te realiseren.

Lees ook: Een korte introductie naar diamond painting